NIP: 631-26-83-236

REGON: 382049740

KRS: 0000762871

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

OVIDA Sp. z o.o.

Siedziba spółki:

ul. Dojazdowa 54

44-100 Gliwice

 

Kontakt:

                 

                 kontakt@ovida.pl

                 biuro@ovida.pl

                 serwis@ovida.pl